licata.coat            

Гама Силикатни продукти

SilPrimer

SilPrimer реагира химически с минералната повърхност чрез процес, наречен силикатизация, като заздравява и уеднаквява абсорбцията на стените преди нанасянето на силикатните бои и мазилки като: GreuSil, Antiqua и GreuSilsan, без да възпрепятства преминаването на водни пари.