licata.repair            

Възстановяване и защита на бетон

Profer 100

Циментова еднокомпонентна смес срещу корозия, специално препоръчана за защита и пасивиране на арматурно желязо, сертифицирана съгласно UNI EN 1504-7.