licata.coat            

Гама Силикатни продукти

Primer Ocram

PrimerOcram е готов за употреба грунд, наличен в многобройни цветове от каталога Licatasystemcolors exterior на licata S.p.A.. Улеснява полагането, като намалява разхода, на пастообразните мазилки, като: GreuSil, Antiqua и GreuSilsan. PrimerOcram уеднаквява и намалява абсорбирането на повърхностите и благодарение на голямата му паропропускливост, е подходящ за реставриране на исторически сгради.