licata.coat            

Гама Силикатни продукти

Nanosil Primer

NanoSil Primer е фиксатор във воден разтвор на база стабилизирано калиево водно стъкло. Специалната му формула осигурява силикатизация на повърхността и активира фотокаталитичен процес, който чрез окисляване превръща вредните вещества в безвредни. Специално разработен за фотокаталитични системи с фасадни бои (NanoSilPaint) и/или мазилки (NanoSilRender). В съответствие е с предписанията на норма DIN 18363; гарантира отлично свързване, подобрява сцеплението с повърхността и оптимизира абсорбцията.
NanoSil Primer е предназначен за обработка при импрегниране на стени, които е необходимо да се реминерализират, заздравят и уеднаквят (без да се намалява пропускливостта на водни пари).