licata.coat            

Гама Силикатни продукти

NanoSil Paint

NanoSil Paint е фасадна боя на база минерални свързващи вещества, в съответствие с предписанията на норма DIN 18363 (съдържание на органична съставка под 5%). Особената й формула, съставена от специален нано пигмент активира специфични фотокаталитични свойства, чрез които замърсяващите вещества се окисляват и стават безвредни. NanoSil Paint е налична единствено в светли цветове, тъй като фотокаталитичното действие ще наруши цвета. Оцветяването намалява пропорционално фотокаталитичното действие. По-долу са изброени основните характеристики на NanoSil Paint:
• Преобразува вредните газове (например въглероден оксид, азотен диоксид, серeн диоксиди и др.) и миризми в нетоксични вещества (например въглеродния оксид във въглероден диоксид).
• Защитава от бактерии, плесени и водорасли – окислително-редукционнитe фотокаталитични процеси разрушават микроорганизмите.
• Самопочистваща се.
• Дишаща система, не прави филм, микропореста.
• Устойчивост на U.V. лъчи
• Перфектно прилепване към повърхността.
• Незапалима.
• Алкална и затова не съдържа консерванти.
• Без разтворители.