licata.coat            

Гама Силикатни продукти

Idrosil Exterior

IdrosilExterior е минерална фасадна боя, на база калиево водно стъкло, във воден разтвор, със силициеви инертни материали, подходяща за декорация на външни стени. Неорганичното свързващо вещество в Idrosil Exterior реагира химически с минералната повърхност чрез процес, наречен силикатизация – продуктът прилепва перфектно върху повърхността, създава максимално дишаща повърхност, съчетана с добро водоотблъскване. Продуктът е в съответствие с предписанията на норма DIN 18363 (съдържание на органична съставка под 5%).