licata.repair            

Възстановяване и защита на бетон

Epoxy Binder 530 A+B

Eпоксидно свързващо вещество, модифицирано с реактивен разтворител и полиаминов втвърдител, за разтвори за изравняване или покрития, за повърхностно импрегниране. Отговаря на изискванията на стандарт 13813 за подови замазки на база синтетични смоли.