Политика за бисквитките

Този уеб сайт използва бисквитки (Cookies). За да научите повече, прегледайте Политиката за бисквитките.

Допълнителна информация за събирането и обработката на данни

Правни действия

Личните данни на потребителя могат да бъдат използвани за правни цели от собственика на уеб сайта, както в съда, така и при действия, водещи до евентуални правни последици, произтичащи от неправилна употреба на този уеб сайт и услугите,свързани с него.

Потребителят декларира, че е наясно, че властите могат да изискат от собственика на този уеб сайт да предостави лични данни.

Допълнителна информация за личните данни на потребителя

В допълнение към информацията в тази политика за поверителност, тук се предоставя на потребителя допълнителна информация, отнасяща се до конкретни услуги, както и събирането и обработката на лични данни при поискване.

Системни файлове и поддръжка

Този уеб сайт и свързаните с него услуги, предоставяни от трети лица, могат да събират системни файлове и други лични данни (като IP адрес) за целите на работата и поддръжката на уеб сайта.

Информация, която не се съдържа в тази политика

Повече подробности относно събирането и обработката на лични данни могат да бъдат поискани от собственика на уеб сайта по всяко време. Моля, вижте информацията за контакти в началото на тази страница.

Как се обработват заявките “Не проследявай”

Този уеб сайт не поддържа заявки “Не проследявай”.

За да определите дали някоя от свързаните услуги, предоставяни от трети страни, поддържа заявки “Не проследявай”, моля, запознайте се с техните политики за поверителност.

Промени в тези политика за поверителност

Собственикът запазва правото си да прави промени в тази политика за поверителност по всяко време, като уведомява своите потребители на тази страница и евентуално в рамките на този уеб сайт. Ако технически е възможно и е легално, собственика ще изпраща съобщения до потребителите по всички налични начини за контакт. Препоръчително е често да се проверява тази страница, като се обръща внимание на датата на последната промяна, посочена най-долу.

Ако промените засягат дейностите по обработка на данни, пряко свързани със съгласието на потребителя, следва собственика да набави ново съгласие от потребителя.