ИСТОРИЯ НА УСПЕХА

Историята на licata S.p.A. води началото си от края на 60-те, в Швейцария, където създателят на фирмата натрупва задълбочен опит в сферата на фасадните пастообразни и сухи мазилки и системите за външна топлоизолация. По пътя на швейцарския опит, през 80-те години на миналия век, във вътрешността на Сицилия се ражда Licata S.p.A. В края на миналия век, фирмата, утвърдила се през годините в южна Италия и Малта с качеството на продуктите си, и тласкана от неудържим предприемачески дух, се разраства с ново предприятие, снабдено с най-съвременно оборудване. Слага се началото на пътя към нови и стимулиращи пътища.

1981

През 80-те години на миналия век, във вътрешността на Сицилия се ражда licata S.p.A.,която с времето ще се утвърди с качеството на продуктите си.

2000

2000-та година бележи началото на вълнуващото пътешествие, насочено към иновациите, което licata S.p.A. предприема.

2008

Създадено е предприятието в Поняно, област Бергамо. Изградени са контакти с различни търговски партньори и смесени дружества в Европа.

2015

През 2015, след дълги години присъствие на българския пазар, Licata S.p.A. пуска по-дълбоки корени в страната със завод за сухи смеси в Бургас.

2015

През 2015 се увеличава и производствената мощност на завода в Поняно.

2016

Il percorso di crescita dell’azienda continua con il cambio della ragione sociale in licata S.p.A. nell’anno 2016.

ФИРМЕНА ФИЛОСОФИЯ

Страст и опит в ИЗГРАЖДАНЕТО, РЕКОНСТРУКЦИЯТА И ВЪЗОБНОВЯВАНЕТО

Цветът е емоция: събужда спомени, усещания… Червено и бяло са цветовете на licata S.p.A., нейната същност. Изборът не е случаен. Червеното е цветът на страстта, която одухотворява фирмата във всяка фаза – от проектирането до производството. Върху страниците на книгата , където фирмата описва своята история , белият цвят загатва една история на непрекъснат възход. Отборният дух е нейната сила. Всеки член на екипа е герой в процеса на реализация на мисията на Licata S.p.A.: ИЗГРАЖДАНЕ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ.
Верни на традициите и устремени към иновациите, чрез връзката между минало и бъдеще, фирмата създава собствената си идентичност, насочена към иновациите и устойчива взаимовръзка между екологични изисквания, икономичност, функционалност и комфорт.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Научните изследвания и технологичното развитие са постоянен приоритет за licata S.p.A., която инвестира в иновативни технологии и висококвалифициран персонал. Лабораториите провеждат не само задълбочен анализ на суровините и на готовите продукти, но в крак със съвременните изисквания, разработват решения, които отговарят на все по-предизвикателните стандарти за устойчив избор, обединяващ опазване и защита на околната среда, ефективност и икономичност. Авангардните съоръжения гарантират ефективност и бързина на целия производствен процес.

sviluppo-1-int

СЕРТИФИКАТИ ЗА КАЧЕСТВО

АВАНГАРДНИ ТЕХНОЛОГИИ И СУРОВИНИ ЗА ВИСОК СТАНДАРТ НА КАЧЕСТВО

Грижливият избор на суровини, в хармония с използването на авангардни технологии, допринасят за производството на продукти, които отговарят на най-високите стандарти за качество. Последна фаза е сертифицирането на продуктите от европейски и национални институции. Издадените сертификати за качество отговарят на най-съвременните нормативни изисквания за качество в сектора. Признание за надеждност и гаранция за клиента.

Certificazioni